Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych
RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)) wymaga, abyśmy poinformowali Cię, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące tego procesu w naszym sklepie. Chcemy również, żebyś wiedział/-a, że dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Twoje dane są u nas bezpieczne.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Mikos, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Neo Consulting Agnieszka Mikos (dalej: my) z siedzibą: ul. Spacerowa 10, 32-640 Zator. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w poprzednim zdaniu lub przez e-mail: office@neo-consulting.pl
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-w celu korzystania z usług hotelowych 
– kontaktu z Tobą – w komentarzach pod postami w serwisach społecznościowych, a także w celu realizacji umowy oraz obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– zabezpieczenia informacji dla celów archiwalnych i dowodowych oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń, gdyby doszło między nami do sporu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz rachunkowości dla celów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W związku z wykorzystywaniem przez nas Google Analytics, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, gdzie zapewnione jest odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji – programu Tarcza Prywatności UE-USA.

Odbiorcą Twoich danych w USA jest Google LLC, który posiada obowiązujący certyfikat EU-U.S. Privacy Shield Framework z dnia 22 września 2016 r. W ten sposób Google LLC gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– konieczny do realizacji umowy,

– zaś po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu/ odstąpieniu przez Ciebie od umowy przez czas związany z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą także przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane, które znajdują się w komentarzach w serwisach społecznościowych oraz w zapisie na newsletter będziemy przetwarzać do momentu, w którym przestanie istnieć strona www.designo-mania.com, newsletter albo konta Designomanii w serwisach społecznościowych. Dane przekazane w formularzu kontaktowym i wiadomości e-mail będziemy przetwarzać do momentu, w którym skończymy korespondencję i do 3 lat od jej zakończenia.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je niezgodnie z prawem, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie pierwszym powyżej). Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Jeśli nie podasz danych nie będzie możliwości zawarcia lub wykonania umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które tworzą się automatycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Korzystamy z dwóch rodzajów plików:
– tzw. cookies sesyjne, które są usuwane zaraz po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki internetowej,
– tzw. cookies stałe, które są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartfonie). Dzięki plikom stałym nasza strona jest w stanie rozpoznać Twoją przeglądarkę przy kolejnym wejściu na naszą stronę.
Pliki cookies to, poza adresem IP, anonimowe dane statystyczne.
Mamy dostęp wyłącznie do plików cookies dotyczących naszej strony. Nie mamy dostępu do plików zapisanych na Twoim komputerze.

Pliki cookies wykorzystujemy, jak wszystkie inne strony internetowe, przede wszystkim do dostosowania strony i sklepu do Twoich potrzeb. Chcemy, żeby strona działała prawidłowo i aby Twoje dane były u nas bezpieczne. Pliki cookies pomagają nam zaplanować działania marketingowe i promocyjne.

Korzystamy z następujących programów, aplikacji i serwisów społecznościowych:
– Google Analytics, usługi udostępnianej przez Google, Inc.,
– Facebook,
– Instagram.
To wiąże się z wykorzystaniem plików cookies tych firm. Dodatkowo Google Analytics używa plików cookies w celu przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony – mamy dostęp do tych danych w formie statystyk generowanych przez Google.

Więcej o polityce prywatności wymienionych wyżej firm możesz przeczytać tu:
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na taki sposób ich wykorzystywania przez naszą firmę. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookies podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie.

Kontakt

+48 669 916 902
E-mail: office@neo-consulting.pl

© 2024 Designomania Aparments | designed by NomAds Media