Kontakt


Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o naszej ofercie zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony poniżej kwestionariusz, pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy

Imię*

Adres email*

Temat*

Treść wiadomości*

Przepisz kod z obrazka*
captcha

Adres

DesignOmania Apartments
ul. Nadwiślańska 11
ul. Przedwiośnie 2A 
Kraków

Telefon / e-mail

Telefon: +48 669 916 902
E-mail: office@neo-consulting.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEO CONSULTING Agnieszka Mikos, ul Spacerowa 10, 32-640 Podolsze
2) kontakt z administratorem danych osobowych: office@neo-consulting.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy licząc od miesiąca następnego po zakończeniu usługi noclegowej
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy