Kontakt

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o naszej ofercie zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony poniżej kwestionariusz, pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

  Imię*

  Adres email*

  Temat*

  Treść wiadomości*

  Przepisz kod z obrazka*

  captcha


  Adres

  DesignOmania Apartments
  ul. Nadwiślańska 11
  ul. Przedwiośnie 2A 
  Kraków

  Telefon/e-mail

  Telefon: +48 669 916 902
  E-mail: office@neo-consulting.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEO CONSULTING Agnieszka Mikos, ul Spacerowa 10, 32-640 Podolsze

  2) kontakt z administratorem danych osobowych: office@neo-consulting.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy licząc od miesiąca następnego po zakończeniu usługi noclegowej

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

  Kontakt

  +48 669 916 902
  E-mail: office@neo-consulting.pl

  © 2024 Designomania Aparments | designed by NomAds Media